«

»

Cze 06

Akcjonariusz SKA zapłaci podatek dopiero po otrzymaniu dywidendy

Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) będący osobami fizycznymi nie muszą dokonywać comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w SKA – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą 7 sędziów z 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12).

Zdaniem NSA, osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest zobowiązana jako podatnik odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy dopiero w dacie powstania przychodu, tzn. w dniu wypłaty dywidendy.

Należy zaznaczyć, że stanowisko wyrażone przez NSA różni się od tego, jakie przedstawił minister finansów w interpretacji ogólnej z 11 maja 2012 r. (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125), w której stwierdził on, że przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy bądź też – jeżeli został określony dzień wypłaty dywidendy – w tym dniu. Od tak określonego przychodu podatnik zobowiązany jest odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom SKA albo w którym został określony dzień wypłaty dywidendy. Zdaniem ministra, nie ma przy tym znaczenia, czy akcjonariusz jest osobą prawną czy osoba fizyczną.

Najnowsza uchwała NSA jest natomiast zgodna z wcześniejszym stanowiskiem NSA wyrażonym w uchwale z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/12), dotyczącej sposobu opodatkowania akcjonariuszy SKA będących osobami prawnymi. Podobnie jak w uchwale z 20 maja br., NSA rozstrzygnął w niej, czy akcjonariusz SKA powinien płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, czy dopiero w momencie otrzymania dywidendy, przychylając się do tego drugiego stanowiska. Konkluzje wynikające ze styczniowej uchwały bywały jednak do tej pory kwestionowane przez organy podatkowe w odniesieniu do osób fizycznych, bowiem uchwała ta odnosiła się wprost wyłącznie do akcjonariuszy posiadających status osoby prawnej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że uchwała NSA z 20 maja 2013 r., choć dla podatników pozytywna, może w praktyce okazać się ograniczona w zastosowaniu. Zgodnie bowiem z projektowanymi zmianami przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2014 r. mają ulec zmianie zasady opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Mając to na uwadze, podatnicy zainteresowani rozwiązaniami optymalizacyjnymi wykorzystującymi spółkę komandytowo-akcyjną, powinni już teraz – przed zmianą przepisów – rozważyć skorzystanie z tych rozwiązań w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>